Biblioterapia na XV Ogólnopolskim Forum Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

  • Drukuj
Dostosuj czcionkę


W dniach 30-31 maja 2015 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyło się jubileuszowe XV Ogólnopolskie Forum Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.Tematem przewodnim Forum stał się „Potencjał edukacyjny i wychowawczy bibliotek szkolnych”. Podczas spotkania wygłoszono kilkanaście referatów oraz przeprowadzono 3 warsztaty z elementami biblioterapii (dr Lidia Ippoldt, dr Wanda Matras-Mastalerz, dr Urszula Lisowska-Kożuch). Spotkanie służyło ponadto integracji profesjonalnego środowiska, wzajemnej wymianie informacji i doświadczeń oraz aktualizacji wiedzy.

zobacz zdjęcia

pobierz program Forum