Po zebraniu

  • Drukuj
Dostosuj czcionkę

 

Ważną częścią naszego spotkania było wypracowanie schematu obchodów „Dnia Biblioterapii”. Ustaliliśmy datę – 14 listopada – jest to dzień, w którym Sąd zarejestrował PTB. Jak będziemy obchodzić ten Dzień, jeszcze do końca nie ustaliliśmy. Czekamy na propozycje Kół.

Jeszcze jedną bardzo ważną inicjatywę zaaprobowaliśmy: dr Wanda Matras-Mastalerz  zaproponowała, żeby PTB nadawało raz w roku znak jakości bibliotekom szkolnym, innym typom bibliotek i organizacjom ( coś na miarę ”Szkoły z klasą”), które prowadziły działania biblioterapeutyczne  zgodnie z przyjętymi standardami.

Ostatnim punktem zebrania była prezentacja książek przydatnych do biblioterapii. Ich szczegółowy wykaz znajduje się w zakładce „Z warsztatu biblioterapeuty”.  

                                                                                                        Ewelina Surniak

zobacz zdjęcia