Publikacje Stowarzyszenia Pomocy Chorym Onkologicznie „Różowe Okulary”

  • Drukuj
Dostosuj czcionkę

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie „Różowe Okulary” przekazało nieodpłatnie  Polskiemu Towarzystwu Biblioterapeutycznemu  bajki i informator.

Bajki wydało Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie „Różowe Okulary” w ramach kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji przy współudziale środków finansowych PFRON będących w dyspozycji Gminy Wrocław.
Bohaterami opowieści są roztrzepany Kajtek i bystra Tonia, których mimo różnic połączyła wspaniała przyjaźń. Autorem opowieści jest Stefan Brzozowski.

 

 

Otrzymaliśmy także Informator „Mimo choroby żyj normalnie” wydany przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie „Różowe Okulary” przy udziale środków finansowych PFRON. Publikacja ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytania pojawiające się w okresie powrotu do zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: www.rozoweokulary.org.pl