Myśli widzą na przestrzał

  • Drukuj
Dostosuj czcionkę

Myśli widzą na przestrzał – biblioterapia w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku W dniach 2-28 VI 2017 r. w Galerii Książki w Oświęcimiu przy finansowym wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany jest projekt: Myśli widzą na przestrzał - adresowany do osób niewidomych i niedowidzących. Zajęcia aktywizacji czytelniczej i kulturalnej z elementami biblioterapii prowadzi dr Wanda Matras-Mastalerz. Tytuł spotkań nawiązuje do fragmentu "Widnokręgu" Wiesława Myśliwskiego: „Myśli widzą na przestrzał, a oczy aby po wierzchu. Oczy niby patrzą, ale widzą to, co myślisz”.

zobacz plakat