Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych - relacja

  • Drukuj
Dostosuj czcionkę

W dniach 14-15 listopada 2017 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna "Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych" zorganizowana przy współpracy Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Wydarzenie uświetniało Ogólnopolski Dzień Biblioterapii oraz jubileusz 20-lecia działalności PTB. Uczestnicy wysłuchali wystąpienia Genowefy Surniak, dr Wandy Matras-Mastalerz, dr Agnieszki Chamery-Nowak, dr Lidii Ippoldt oraz dr Elżbiety Zubrzyckiej. W drugim dniu zorganizowano trzy warsztaty, które prowadziły dr Małgorzata Siemież, dr Elżbieta Zubrzycka oraz Joanna Baran.

Do Uczestników Konferencji list skierowała Pierwsza Dama, Pani Agata Kornhauser-Duda wyrażając nadzieję, by w niedalekiej przyszłości powstały pracownie biblioterapeutyczne w każdej polskiej szkole.

List Pierwszej Damy do Uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej III edycja Opolska "Ksiażka kluczem do zrozumienia siebie i innych" - pobierz