Plotka wróblem wyleci, a wróci wołem!

  • Drukuj
Dostosuj czcionkę

W Czytelni dla Dzieci i Młodzieży BP w Gryfinie 22 lutego br.  odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne pt.  Po co komu plotka? dla młodzieży w wieku 13-16 lat z Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie według scenariusza dr Wandy Matras-Mastalerz. Tematem wiodącym był problem plotkowania czyli tzw. informacji w ruchu. Celem zajęć było uświadomienie uczestnikom „siły” wypowiadanych słów, które mogą wspierać, dodawać sił, leczyć, ale też dotkliwie zranić i zasmucić. Warsztaty oparto o książkę Madonny „Jabłka Pana Peabody’ego” uznaną za bajkę dla dzieci w każdym wieku i dedykowaną nauczycielom. Scenariusz zrealizowanych warsztatów został nieco zmodyfikowany i wzbogacony o zabawy integracyjne i wprowadzające do tematu. Do zajęć wykorzystano tekst piosenki „Ludzkie gadanie” w wykonaniu Magdaleny Cieleckiej i Bartosza Opani. Na zakończenie młodzież wysłuchała „Opowieści o trzech sitach” Sokratesa. Zajęcia przebiegły w twórczej i serdecznej atmosferze. Młodzież uznała je za wartościowe, ważne i potrzebne.

Info: Mariusz Kiełtyka
Fot. Maria Sobas