Walny Zjazd Członków PTB

  • Drukuj
Dostosuj czcionkę

17 marca 2018 r. w Gabinecie im. Ireny Boreckiej we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Podczas spotkania Prezes PTB Genowefa Surniak przedstawiła sprawozdanie z działalności  Zarządu PTB za lata 2013-2018 oraz wręczyła dyplomy i odznaki honorowe PTB. W dalszej części, w wyniku głosowania wszystkich Członków udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrano władze Towarzystwa na kolejną kadencję.

Nowym Prezesem PTB została wybrana Wanda Matras-Mastalerz, a następnie ukonstytuował się Zarząd w składzie:

Genowefa Surniak –wiceprezes,

Maria Kulewska – skarbnik,

Paulina Knapik – sekretarz

Justyna Jurasz – członek Zarządu.

Spotkanie zakończyła dyskusja nad planowanymi kierunkami działań Towarzystwa.  Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w zebraniu, a wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do fotorelacji  Magdaleny Prokopowicz.