Walny Zjazd PTB we Wrocławiu

  • Drukuj
Dostosuj czcionkę

16 czerwca 2018 r. w Gabinecie im. Ireny Boreckiej odbył się Walny Zjazd Członków PTB. Zatwierdzono dokumentację wyborczą dotyczącą nowego Zarządu PTB, omówiono organizację planowanej na 14-15 XI 2018 konferencji: Otwórz książkę, otwórz umysł w Opolu oraz zaprezentowano publikacje trzeciego wydania Biblioterapii w Szkole. W drugiej części spotkania wykład i warsztaty z cyklu Apteczka literacka zatytułowane Dobrze się myśli literaturą. Rozwijanie procesów myślowych dzieci i młodzieży -  poprowadziła Wanda Matras-Mastalerz