Wielopłaszczyznowa rola baśni

  • Drukuj
Dostosuj czcionkę

W programie konferencji:

Modyfikacje współczesnej baśni - dr Marta Nadolna-Tłuczykont (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Terapeutyczna, edukacyjna i wychowawcza rola baśni w międzypokoleniowej transmisji wartości - dr Wanda Matras-Mastalerz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)