Szanowni Prenumeratorzy "Biblioterapeuty"

  • Drukuj
Dostosuj czcionkę

Drugi numer naszego pisma w tym roku ukaże się niebawem z niespotykanym dotąd opóźnieniem. Stanie się tak również z następnymi numerami z tego roku. Obiecujemy jednak, że wszystkie zaprenumerowane na rok 2018 numery dotrą do Państwa. Napotkaliśmy na naszej drodze społecznej działalności różne przeszkody, z którymi postaramy się w najbliższych miesiącach uporać. W związku z nimi postanowiliśmy zawiesić na rok wydawanie „Biblioterapeuty” w dotychczasowym kształcie. W roku 2019 nasze pismo się nie ukaże. Wznowimy jego wydawanie w roku 2020 w innym kształcie, w formie półrocznika, pod inną redakcją mieszczącą się w Warszawie. Prosimy zatem o nieopłacanie prenumeraty na przyszły rok. Prosimy jednocześnie o śledzenie strony internetowej Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, na której będziemy informować o naszych bieżących zamierzeniach: www.biblioterapiatow.pl Tutaj też znajdziecie Państwo archiwalne numery naszego pisma.

Z poważaniem

Redakcja