Dni Biblioterapii w Lubińskim Kole

  • Drukuj
Dostosuj czcionkę

W Lubinie od kilku lat obchodzimy Dni Biblioterapii. W tym roku obchodziliśmy je od 14 do 30 listopada.

14 i 15 listopada przedstawicielki koła: Beata Basiura, Anna Kuc i Teresa Misztal uczestniczyły w II Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej pt. „Otwórz książkę, otwórz umysł” odbywającej się w Opolu i Niwkach. Przywiozły z niej materiały i książki, które będą wykorzystywane przez członkinie naszego koła do prowadzenia zajęć w swoich placówkach.

Beata Wierzbicka w Szkole Podstawowej nr 12 w Lubinie wyeksponowała plansze przybliżające nauczycielom i uczniom biblioterapię i jej metody oraz zorganizowała wystawę książek zatytułowaną „Czytanie uzdrawia”.

Adrianna Szczepańska w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 9 przeprowadziła zajęcia „Agresywny niedźwiadek”- kształtujące umiejętność obrony swoich praw bez agresji. W Szkole Podstawowej nr 8 Teresa Misztal pokazała możliwości wykorzystania teatrzyku kamishibai, a Anna Janich przeprowadziła w klasie IIc zajęcia pozwalające kontrolować negatywne emocje z wykorzystaniem tekstu „Strach ma wielkie oczy”- G.Wolszczak.

Kazimiera Gibur w Bibliotece Pedagogicznej przygotowała wystawę najnowszych książek i artykułów biblioterapeutycznych oraz sporządziła zestawienie bibliograficzne za lata 2017-2018: „Nowości z biblioterapii w BP w Lubinie”. Przeprowadziła również zajęcia dla 4-latków z Przedszkola Planeta Zdrowia. W trakcie obchodów Dni Biblioterapii w Bibliotece Pedagogicznej czytelnikom towarzyszył baner naszego koła.

W „Czytniku” - filii Biblioteki Miejskiej w Lubinie, Agata Kawczyńska przygotowała wystawę książek pomocnych w prowadzeniu zajęć biblioterapeutycznych oraz propagującą nasze koło w mieście.