Biblioterapia w projekcie #międzynami

  • Drukuj
Dostosuj czcionkę

W dniach 28-29 V 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skierniewicach odbyły się 4 spotkania z młodzieżą obejmujące warsztaty wzmacniające wiarę we własne możliwości i motywację do osiągania celów. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.