Konferencja CZYTANIE BAWI, UCZY, LECZY - relacja

  • Drukuj
Dostosuj czcionkę
15 października 2019 r. w Mediatece 800-lecia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie odbyła się konferencja biblioterapeutyczna CZYTANIE BAWI, UCZY, LECZY. Organizatorami konferencji byli: Koło Łódzkie Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Łódzki, Oddział Sieradzki i Oddział Piotrkowski a także Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie i Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie. Patronatu wydarzeniu udzieliły Zarządy Główne SBP i PTB oraz Centrum Kultury Młodych w Łodzi, będące siedzibą Koła Łódzkiego PTB.
Otwarcia konferencji dokonała Agata Krajewska - przewodnicząca Koła Łódzkiego PTB oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie, Renata Wojtczak. Całość spotkania prowadziła Joanna Szymczak-Ryczel, Sekretarz Koła Łódzkiego PTB i Przewodnicząca Okręgu Łódzkiego SBP.
Konferencja miała charakter wykładowo-warsztatowy.
Panel wykladowy obejmował trzy wykłady:
- Humor i zabawa słowem w książkach dla dzieci. Prezentacja oferty wydawnictwa Kocur Bury - Monika Kulińska i Agnieszka Zimnowodzka
- Metafora jako element kształtujący narracje - Robert Adamczyk
- Cele psychoedukacyjne w biblioterapii na przykładzie zajęć edukacji emocjonalnej dla dzieci - Jolanta Marchlewska
 
Blok warsztatowy obejmował:
- Warsztaty literacko-plastyczne na podstawie książek z serii Humorki Agnieszki Zimnowodzkiej. Źródło pomysłów i inspiracji - Monika Kulińska i Agnieszka Zimnowodzka
Moja skrzynka z metaforami. 
- Wykorzystanie metafory w (biblio)terapii - Robert Adamczyk
- Postawa empatyczna wspierająca działania biblioterapeutyczne. Założenia metody komunikacji empatycznej według Marshalla B. Rosenberga - Jolanta Marchlewska
 
Konferencji towarzyszył kiermasz książek wydawnictwa Kocur Bury.
 Agata Krajewska
Przewodnicząca Koła Łódzkiego PTB