Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna - relacja

  • Drukuj
Dostosuj czcionkę

W dniach 14-15 listopada 2019 r. odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna: ,,Biblioterapia – obszary spotkań i dialogu z literaturą”. Dziękujemy Organizatorom RZPWE PBW w Opolu, wszystkim Prelegentom i Uczestnikom.

Wykłady wygłosili: prof. Grzegorz Leszczyński (Uniwersytet Warszawski), dr Wanda Matras-Mastalerz (prezes PTB, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), pisarki: Katarzyna Ryrych i Marta Fox, dr Elżbieta Zubrzycka (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne), dr Magdalena Cyrklaff – Gorczyca (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz Jolanta Liczkowska- Czakyrowa (psychoterapeuta psychoanalityczny). W drugim dniu sesji Uczestnicy wzieli udział w 4 warsztatach:

1. Postawa empatyczna wspierająca działania biblioterapeutyczne. Założenia metody komunikacji empatycznej według Marshalla B. Rosenberga – Jolanta Marchlewska, psycholog

2. Jak wyzbyć się depresyjnych myśli i nastawień ? – dr Elżbieta Zubrzycka

3. Materiały audiowizualne w pracy z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem – dr Magdalena Cyrklaff – Gorczyca

4. W kieszonce – jak rozbudzać ciekawość naszego wnętrza – Jolanta Liczkowska – Czakyrowa

Konferencji towarzyszyła wystawa: Historia Opolskiej Biblioterapii. Ponadto, Uczestnicy obejrzeli film poprzedzony komentarzem Bolesława Drochomireckiego, koordynatora Programu ,,Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.