Zaproszenie

  • Drukuj
Dostosuj czcionkę

W imieniu Zarządu PTB zapraszamy wszystkich Członków na Walne Zebranie PTB w dniu 20.03.2021 r. o godzinie 14.00 na platformie ZOOM. Link do spotkania zostanie przesłany pocztą elektroniczną do Przewodniczących Kół.

Pobierz zaproszenie (pdf)