V Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna pt. „Biblioterapia w izolacji społecznej” już za nami!

  • Drukuj
Dostosuj czcionkę

W dniach 4 - 5 listopada 2021 r. odbyła się w Opolu V Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna: „Biblioterapia w izolacji społecznej”.

Wykład inauguracyjny ,,Biblioterapia w izolacji społecznej ” wygłosiła dr Wanda Matras – Mastalerz – prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznegozaś dr hab. Jacek Pyżalski – prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu omówił zagadnienie ,,O kondycji psychicznej w izolacji. Co wiemy o młodzieży online?”, z kolei Krzysztof Leszczyński – Prezes Fundacji Laboratorium Kultury Książki ,,Libroskop” przestawił temat ,,Biblioterapia do higieny psychicznej”. Pierwszą część bloku merytorycznego zakończył wykład Katarzyny Ryrych dotyczący tematyki buntu i zachowania ultymatywnego we współczesnej literaturze japońskiej dla young adult. Po przerwie, w drugiej części, wystąpili: Monika Ostrowska – Cichy inicjatorka Akcji Pisania Bajek, dr Dagmara Łupicka – Szczęśnik opowiadając o ,,Roli choreoterapii i biblioterapii w dobrostanie psychofizycznym”, całość kończył wykład dr Elżbiety Zubrzyckiej pt. ,,Pierwsze wrażenie – pomaga lub szkodzi. Unikanie pułapek”. Drugi dzień konferencyjny miał charakter warsztatowy. Rozpoczął się od panelu dyskusyjnego prowadzonego przez Agnieszkę Zientarską –filmoznawcę i dziennikarkę na temat filmu ,,Czyściciele Internetu”. Następnie odbyły się trzy warsztaty prowadzone przez Monikę Ostrowską – Cichy, dr Dagmarę Łupicką-Szczęśnik i dr Elżbietę Zubrzycką. Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne zostało uhonorowane statuetką z okazji jubileuszu 70-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.

Serdecznie dziękujemy i życzymy wielu sukcesów!