Działalność

Dostosuj czcionkę

Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne prowadzi działalność wielokierunkową. Z jednej strony są to działania lokalne Kół, a z drugiej działania regionalne i ogólnopolskie.

Działalność o charakterze ponadlokalnym:

1.Biblioterapeuta. Biuletyn PTB obejmuje swoim zasięgiem cały kraj. Prenumerują go biblioteki uniwersyteckie, pedagogiczne, szkolne, publiczne, szpitalne, instytucje i organizacje pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych oraz indywidualni odbiorcy.

2. Edukacja w zakresie biblioterapii

- w 2002 r PTB podpisało umowę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, powołującą Centrum Kształcenia Biblioterapeutycznego. Centrum prowadzi trzystopniowe kursy kończące się egzaminem praktycznym w postaci prezentacji autorskiego programu biblioterapeutycznego. Programy te są publikowane na stronie internetowej Biblioteki, a wybrane także w Biblioterapeucie;

- w 2009 r. Towarzystwo współpracowało w opracowaniu i realizacji finansowanego z unijnych środków Kapitał ludzki projektu Biblioterapia szansą rozwoju kwalifikacji zawodowych nauczycieli województwa lubuskiego.

- w 2010 i 2011 r. odbyły się dwie edycje zrealizowanego wspólnie z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie obejmującego 60 godzin zajęć kursu z biblioterapii.

-w 2011 r. członkowie Towarzystwa współpracowali przy opracowaniu programów i prowadzili zajęcia dla dwusemestralnych podyplomowych studiów z biblioterapii uruchomionych przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

- ponadto członkowie Towarzystwa prowadzą zajęcia z biblioterapii na studiach podyplomowych oraz kursach organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne i publiczne w całej Polsce.

3. Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne uczestniczy również w projektach, które wychodzą poza biblioterapię np.

-w latach 2008-2010 PTB uczestniczyło, jako partner stowarzyszony w Projekcie Partnerskim Grundtviga Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy. W ramach projektu Anna Sabiłło i Genowefa Surniak opracowały program pt. Przewietrz swoje życie. Program był prezentowany na międzynarodowej konferencji podsumowującej cały projekt i znajduje się w publikacji programów szkoleniowych
(www.wbp.poznan.pl)

- od 2011 roku Towarzystwo współpracuje z Fundacją Drabina Rozwoju w realizacji  projektu Dbajki Grajki multimedialny program psychoedukacyjny dla szkół podstawowych

Dołącz do nas na Facebooku!

FAQ - najczęśniej zadawane pytania

1. Dlaczego nie widzę aktualności na stronie?

2. Dlaczego na stronie są informację o błednie załadowanych modułach (krzyżyki, kwadraty)?

3. Dlaczego menu chowa się pod banerem SKIBY?

Odpowiedzi na wyżej postawione pytania znajdują się w w zakładce Kontakt - FAQ najczęściej zadawane pytania.

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Biblioterapeutycznym

Aby zostać członkiem PTB należy złożyć wypełnioną deklarację  w najbliższym miejsca zamieszkania Kole PTB.

czytaj więcej o członkostwie...

  Pobierz Formularz Deklaracji

 

Odsłon artykułów:
932627

Informacja o plikach cookies oraz regulacje prawne RODO

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności oraz regulacjami prawnymi RODO

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.